04-6914452 / 052-586987
ייעוץ בתכנון הקמת מערכות וחדרי קרור לאדריכלים ומהנסים